betöltés folyamatban...
Blog

Rajzpályázat játékszabály

2022.05.11. - 14:29

Jelen részvételi- és játékszabályzat a „Rajzpályázat nyereményjáték!” játékának része, és annak nyereményjátékát hivatott szabályozni. A rajzpályázatokat 2022. május 11.-től május 26-ig lehet elküldeni a marketing@janhaz.hu email címre! A rajzpályázat témája: Az álomház. A beküldött pályázatokat a Jánház Kft. feltölti a facebook oldalára (https://www.facebook.com/Janhaz.Kft.epitoanyag.kereskedes), melyekre május 27-től június 8-ig lehet szavazni. 1 szavat 1 like-ot jelent. A legtöbb like-ot kapó rajz lesz a nyertes. A játékba csak általános iskolás osztályok vehetnek részt!  

1. A nyereményjáték szervezője
 
A „Rajzpályázat nyereményjáték!” (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a Jánház Kft. (székhely 8357 Sümegcsehi Rákóczi utca 2/A.;  12782134-2-20; a továbbiakban: „Szervező”).
 
2. A Játékban résztvevő személyek
 
A Játékban részt vehet minden Magyarországi általános iskolás osztály (a továbbiakban: „Játékos”), aki beküldi a rajzpályázatát a marketing@janhaz.hu email címre a megadott határidőn belül. A Játékos adatai megadásával elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
  
 
3. A Játék időtartama
 
2022. május 11. - 2022. május 26. Rajzok beérkezésének határideje

2022. május 27. - 2022. június 8. Szavazás ideje

Eredményhirdetés: 2022. június 9.


 
4. A Játék menete
A pályázatban részt venni általános iskolás osztályoknak lehet. Minden osztály 1 db rajzzal tud pályázni. Ez lehet egy gyermek rajza, mely képviseli az osztályt vagy akár egy közösen elkészített montázs. A rajz témája az álomház. A rajzokon a gyerekek álmai házát kell papírra ölteni. A rajzpályázatokat 2022. május 11.-től május 26-ig lehet elküldeni a marketing@janhaz.hu email címre!  A beküldött pályázatokat a Jánház Kft. feltölti a facebook oldalára (https://www.facebook.com/Janhaz.Kft.epitoanyag.kereskedes), melyekre május 27-től június 8-ig lehet szavazni. 1 szavat 1 like-ot jelent. A legtöbb like-ot kapó rajz lesz a nyertes. A nyertes nyeri meg az osztálytermére elegendő falfestéket, melyet a Jánház készletéből tudnak majd kiválasztani.

Ha a rajz témája eltér a megadottól, úgy a Szervező kizárhatja azt a játékból.
 


 
5. Nyeremények, ajándékok
 
A Játék időtartama alatt a következő nyereményeket sorsoljuk ki:
 
 
Falfesték – mely a nyertes pályázó osztálytermére elegendő. A falfesték mennyiségében a nyertessel konzultál a Jánház kft, mely során segít ennek meghatározásában.
 
  
5.1. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más visszaélésre lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni. Visszaélés gyanúja esetén a Szervező e-mailben, haladéktalanul értesíti a Játékost a regisztráció során megadott e-mail címére.
 
5.2. Amennyiben a nyertes Játékos nem felel meg a Játékszabályban rögzített bármely feltételnek, kizárásra kerül, helyette pedig új nyertest sorsolunk. 
 

6. A Nyeremények átvétele
 
A nyeremény átvétele közös megegyezéssel fog történni. A nyertest emailben értesítjük.
 
7.  Információ a Játékról
 
7.1. A Játékkal kapcsolatos információk a www.janhaz.hu weboldalon találhatók.
 
7.2. A Játék hivatalos, aktuális és érvényes Játékszabályzata a www.janhaz.hu oldalon jelenik meg.
 

7.3. A Játékkal kapcsolatos egyéb kérdés esetén kérjük érdeklődjön a Jánház Kft. Marketing osztályán: a marketing@janhaz.hu e-mail címen.

 
7.4. A Játékosok a Játékban való részvételükkel elfogadják a jelen hivatalos Játékszabályt. 
 
7.5. A Játékosok a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Szervező a Játékosok személyi adatait és személyes jellegű információit díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen Játék lebonyolítása és dokumentálása. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi elérhetőségen marketing@janhaz.hu e-mail címen.
 
Továbbá a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is, amely a Játékból való kizárást is magával vonja, amíg a Játékos nem engedélyezi újra az adatkezelést. A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak megbízottja, amelyet megtehet egy lemondó nyilatkozat a marketing@janhaz.hu email címre történő megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve).
 
7.6. A Játékosok a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Szervező a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, továbbá publikálja vagy ismertesse a nyertesek nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és video anyagokban. Ennek megfelelően a nyertesek hozzájárulnak nevük és fényképük nyilvánosságra hozatalához, valamint ahhoz, hogy a róluk készült hang- illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező díjmentesen felhasználja. A Szervező kérésére a nyerteseknek a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük.
 
7.7. Az átvett nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók és semmilyen módon nem értékesíthetők tovább.
 
7.8. A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben visszaélés gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessen a Játékostól, illetve a kivizsgálás időtartamára felfüggeszthesse a Játékos részvételét és a nyereményének az átadását.
 
7.9. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályt indokolt esetben – a Játékosok erre irányuló, egyértelmű tájékoztatása mellett – bármikor megváltoztathassa. A változtatásokról Szervező legkésőbb a módosítás hatályba lépése lőtt 15 nappal tájékoztatja a Játékosokat.

Hírlevél

Feliratkozás