betöltés folyamatban...
Blog

20 évesek vagyunk! Nyereményjáték JÁTÉKSZABÁLYZAT!

2022.07.01. - 09:08

Jelen részvételi- és játékszabályzat a „Jánház Kft– 20 évesek vagyunk nyereményjáték sorozat!” játékának része, és annak nyereményjátékát hivatott szabályozni. A játéksorozat 2022.07.01. napján indul, és határozott időre szól, 2022.09.30-ig tart!

 
1. A nyereményjáték szervezője
 
A „Jánház Kft– 20 évesek vagyunk nyereményjáték sorozat!” (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a Jánház Kft. (székhely 8357 Sümegcsehi Rákóczi utca 2/A.;  12782134-2-20; a továbbiakban: „Szervező”).
 
2. A Játékban résztvevő személyek
 
A Játékban részt vehet minden cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: „Játékos”), teljesíti a játék feltételeit és kitölti személyesen a regisztrációs lapunkat abban az üzletünkben, amelyben vásárolt. A Játékos adatai megadásával elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
  
 
3. A Játék időtartama
 
2022. 07.01. - 2022. 09.30. 
 
4. A Játék menete
 
A játék 3 szakaszból tevődik össze.

2022. 07.01. - 2022. 09.30. között minden hónapban megadunk egy termékkört, amellyel egy bizonyos értékösszeg határ feletti vásárlás esetén részt vehet a játékos a játékban. A játékban való részvételhez ki kell töltenie üzletünk egyikében kihelyezett regisztrációs cédulát és bele kell dobnia a szintén erre a célra kihelyezett gyűjtődobozba. A játékban Havi rendszerességgel a szervező sorsolást tart, mely sorsolás során 1 nyertes játékost sorsol ki.

A sorsolás előtt a szervező begyűjti a boltokból a regisztrációs cédulákat és ezek összességéből kerül kisorsolásra a havi nyertes, valamint a játék végén a fődíj nyertese is.

A játék végén egy fődíj sorsolására is sor kerül! A megadott időszak alatt bedobott cédulák közül egy szerencsés megnyeri a 3 napos 2 éjszakás üdülést Révfülöpön!

Minden nyertes 1 nyeremény megnyerésére jogosult, tehát, aki a havi nyereményjátékon kisorsolásra kerül, a fődíj sorsolásába már nem kerül bele a neve.

A játékban csak a Jánház Kft üzletei vesznek részt és csak azok a vásárlók tölthetik ki a regisztrációs adatokat, akik a megadott értékhatár fölött vásároltak.

Jánház üzletei:

KESZTHELY
Cím: 8360 Keszthely, Vass Miklós utca 4965/2/A

TAPOLCA
Cím: 8300 Tapolca, Déli Elkerülő 0311/17 hrsz.

ZALASZENTGRÓT
Cím: 8790 Zalaszentgrót, Deák Ferenc utca 1.

RÉVFÜLÖP
Cím: 8253 Révfülöp, Füredi út 33.

ZALAEGERSZEG
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 46

 

A játék 3 szakaszának kiírása:

Július: „Vásárolj 2022.07.01-07.30 között br. 300.000 Ft felett térkövet bármely üzletünkben és nyerj egy Einhell Elektromos sövényvágót! A játékban való részvételhez töltsd ki az üzletünkben kihelyezett  regisztrációs cédulát, dobd bele az erre kijelölt gyűjtődobozba és máris esélyes vagy a nyereményre!

Ne feledd, ha velünk játszol részt veszel a fődíj sorsolásban is, mely egy 3 napos 2 éjszakás üdülés Révfülöpön!

Játékszabályzat: link”

Augusztus: „Vásárolj 2022.08.01-08.31 között br. 500 000 Ft felett tetőcserepet + kiegészítőket (tetőcserép, tetőfa, fólia, tartozékok) bármely üzletünkben és nyerj egy Einhell akkus fúrócsavarozót! A játékban való részvételhez töltsd ki az üzletünkben kihelyezett  regisztrációs cédulát, dobd bele az erre kijelölt gyűjtődobozba és máris esélyes vagy a nyereményre!

Ne feledd, ha velünk játszol részt veszel a fődíj sorsolásban is, mely egy 3 napos 2 éjszakás üdülés Révfülöpön!

Játékszabályzat: link”

Szeptember: „Vásárolj 2022.09.01-09.30 között br.500 000 Ft felett hőszigetelő rendszert (polisztirol, ragasztó, vakolat) bármely üzletünkben és nyerj egy Einhell ütvefúrót! A játékban való részvételhez töltsd ki az üzletünkben kihelyezett  regisztrációs cédulát, dobd bele az erre kijelölt gyűjtődobozba és máris esélyes vagy a nyereményre!

Ne feledd, ha velünk játszol részt veszel a fődíj sorsolásban is, mely egy 3 napos 2 éjszakás üdülés Révfülöpön!

Játékszabályzat:link ”


Regisztráció
 
A Regisztrációs résznél kérjük adja meg személyes adatait (teljes név, email cím,telefonszám, számlasorszáma, mely igazolja a vásárlását ), Kérjük, ügyeljen arra, hogy valós adatokat adjon meg, mert amennyiben az Ön által megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden következményét Ön, mint adatszolgáltató viseli. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
 
A regisztráció hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, email cím elírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal és ennek bekövetkezésekor nem köteles a nyeremények, ajándékok átadására. 
 
Regisztráció nélkül nincs lehetőség részt venni a Játékban.

Többszöri regisztrációs cédula bedobására van lehetőség, amennyiben a számlasorszáma különböző. Tehát, ha az adott hónapban valaki többször vásárol üzleteink egyikében az adott értékhatár felett, úgy több cetli leadására jogosult. Természetesen mindig az adott vásárlás számlasorszámát kell feltűntetni a regisztrációs cédulán.


 
5. Nyeremények, ajándékok
 
A Játék időtartama alatt a következő nyereményeket sorsoljuk ki:

Júliusi havi játék végén: Einhell GH-EH 4245 (3403460) Elektromos sövényvágó

Augusztus havi játék végén: Einhell TC-CD 18/35 Li Kit Akkus Fúró-Csavarozó 1,5Ah (4513914)

Szeptember havi játék végén: Einhell ütvefúró TE-HD 18 Li SOLO (4513812)

Fődíj: 3 napos 2 éjszakás üdülés Révfülöpön (Önellátó apartman) (Az üdülés felhasználható: 2023. 07.31.)


 
 A sorsolás nem nyilvános.
 
  
5.1. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más visszaélésre lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni. Visszaélés gyanúja esetén a Szervező e-mailben, haladéktalanul értesíti a Játékost a regisztráció során megadott e-mail címére.
 
5.2. Amennyiben a nyertes Játékos nem felel meg a Játékszabályban rögzített bármely feltételnek, kizárásra kerül, helyette pedig új nyertest sorsolunk. 
 

6. A Nyeremények átvétele
 
A nyeremény átvételének pontos menete és helyszíne a nyertessel emailben vagy telefonon egyeztettetek szerint történik.
 
7.  Információ a Játékról
 
7.1. A Játékkal kapcsolatos információk a www.janhaz.hu weboldalon találhatók.
 
7.2. A Játék hivatalos, aktuális és érvényes Játékszabályzata a www.janhaz.hu oldalon jelenik meg.
 

7.3. A Játékkal kapcsolatos egyéb kérdés esetén kérjük érdeklődjön a Jánház Kft. Marketing osztályán: a marketing@janhaz.hu e-mail címen.

 
7.4. A Játékosok a Játékban való részvételükkel elfogadják a jelen hivatalos Játékszabályt. 
 
7.5. A Játékosok a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Szervező a Játékosok személyi adatait és személyes jellegű információit díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen Játék lebonyolítása és dokumentálása. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi elérhetőségen marketing@janhaz.hu e-mail címen.
 
Továbbá a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is, amely a Játékból való kizárást is magával vonja, amíg a Játékos nem engedélyezi újra az adatkezelést. A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak megbízottja, amelyet megtehet egy lemondó nyilatkozat a marketing@janhaz.hu email címre történő megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve).
 
7.6. A Játékosok a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Szervező a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, továbbá publikálja vagy ismertesse a nyertesek nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és video anyagokban. Ennek megfelelően a nyertesek hozzájárulnak nevük és fényképük nyilvánosságra hozatalához, valamint ahhoz, hogy a róluk készült hang- illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező díjmentesen felhasználja. A Szervező kérésére a nyerteseknek a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük.
 
7.7. Az átvett nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók és semmilyen módon nem értékesíthetők tovább.
 
7.8. A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben visszaélés gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessen a Játékostól, illetve a kivizsgálás időtartamára felfüggeszthesse a Játékos részvételét és a nyereményének az átadását.
 
7.9. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályt indokolt esetben – a Játékosok erre irányuló, egyértelmű tájékoztatása mellett – bármikor megváltoztathassa. A változtatásokról Szervező legkésőbb a módosítás hatályba lépése lőtt 15 nappal tájékoztatja a Játékosokat.

8.  A jelen Szabályzatban foglalt Nyereményjátékra a magyar jog rendelkezései irányadók.

2022.07.01.

Hírlevél

Feliratkozás